WELKOM op de nieuwe website van de Zomerschool Amsterdam!

OVER ONS

Waar en Wanneer?

GROEP 3 T/M 6

De Timotheusschool

Sam van Houtenstraat 2 | 1067 JM Amsterdam

22 juli - 9 augustus

GROEP 7 EN 8

P.J. Troelstraschool

Dr. H. Colijnstraat 2 | 1067 CG Amsterdam

Groep 7: 22 juli - 9 augustus

Groep 8: 29 juli - 8 augustus

WAT DOE JE?

Bij de zomerschool leer je met plezier!

 

In het ochtendprogramma wordt er lesgegeven in taal en rekenen en in de middag doen we allerlei verschillende activiteiten en ook uitjes met de bus. De lessen sluiten aan op wat jij het afgelopen schooljaar hebt gedaan. Zo kun je je goed voorbereiden op het nieuwe schooljaar, maak je nieuwe vrienden of vriendinnen en doe je mee aan allerlei toffe activiteiten in de middag (sport, cultuur, natuur).

De lestijden zijn:

 • Groep 3 en 4: maandag en donderdag van 09.00 – 15.00, en dinsdag en vrijdag van 09.00-12.30 uur.
 • Groep 5 en 6 : 09.00 – 15.00 uur.
 • Groep 7: 08.45 – 15.30 uur.
 • Groep 8: 08.45 – 15.30 uur.
 • Op woensdagen is er geen Zomerschool!

De groepen zijn klein, max. 15 leerlingen. Voor iedere groep staat een professionele leerkracht en een fijne ondersteuner. In groep 7 en 8 worden de leerkrachten geassisteerd door studenten van de Universitaire Pabo.

De Zomerschool is er voor alle leerlingen uit Amsterdam Nieuw West en deelnemen is gratis!

Alle leerjaren hebben een eigen taalprogramma met een eigen onderwerp en boek:

 • Groep 3: Dieren in het bos.
 • Groep 4: Mummies en dino’s, botten en skeletten.
 • Groep 5: Geen zee te hoog!
 • Groep 6: Geluk is het tegenovergestelde van ongeluk.
 • Groep 7: Kinderen van Amsterdam. 
 • Groep 8: Sterk naar de brugklas.

 

SPORT & SPEL
RADIO MAKEN

WAT DOE JE?

Groep 7: In de ochtend volg je de lessen over Kinderen van Amsterdam.  Je volgt bovendien iedere dag een uur rekenen of taal in een klein groepje. Je werkt dan aan onderdelen van taal of rekenen waar je niet zo sterk in bent of je niet goed snapt. Na de Zomerschool heb je dat onder de knie. Heb je geen onderdelen waar je problemen mee hebt, dan volg je de lessen ‘media’.


Groep 8: In de ochtend volg je lessen over het thema ‘Sterk naar de brugklas’. Je leert hoe je echt met een agenda moet werken en moet plannen. Huiswerk noteren lijkt iedereen te kunnen, maar thuis nog weten wat je precies moet doen gaat heel vaak mis. Omdat je meteen in de eerste week goed moet starten op je nieuwe school, oefenen wij daarmee tot het goed gaat.

In de middag doen we in groep 7 en 8 interessante en leuke activiteiten, zoals radio maken, stop motion filmpjes maken, op excursie naar het centrum van Amsterdam om daar het e.e.a. te zien, of een museum te bezoeken. This is Holland is een vast uitstapje, zoek maar eens op wat dat is.

We sporten en doen creatieve activiteiten. Wat we precies gaan doen blijft nog even een verrassing.  In ieder geval vinden alle leerlingen die de Zomerschool hebben gedaan het programma heel leuk en dat de Zomerschool te snel weer voorbij is.

VOOR WIE?

Leerlingen die open staan om nieuwe vriendschappen te sluiten, zichzelf willen inzetten om hun resultaten te verbeteren en er samen een fijne Zomerschool van willen maken. 

KOSTEN

De Zomerschool is GRATIS. Groep 7 en 8 maken soms ook gebruik van openbaar vervoer. Daarvoor moet je een OV-chipkaart meenemen. Voor de Zomerschool start ontvang je een rooster en informatiebrief. Zo weet je precies wanneer je je OV-chipkaart mee moet nemen.

INSCHRIJVEN

Inschrijven gaat digitaal. Je kiest voor de groep waar je nu in zit. Vul het formulier volledig in en verstuur het. Na ontvangst vragen wij aan jouw leerkracht om enkele gegevens zodat we je beter kunnen plaatsen in een groep.

EXTRA INFORMATIE VOOR OUDERS

WAAROM

Tijdens de zomervakantie spreken veel leerlingen alleen hun moedertaal of spreken tijdens het spelen op straat eenvoudig Nederlands. Hun taalontwikkeling staat stil of loopt zelfs terug. Voor succes op school hebben leerlingen een rijke woordenschat nodig want dan kunnen zij beter presteren op schoolvakken. In 2009 is de Zomerschool met groep 7 gestart om iets te doen aan extra taalontwikkeling. In 2020 zijn daar de groepen 3 t/m 6 (andere locatie) en groep 8 bijgekomen. Leerlingen volgen drie weken een thematisch programma met een rijk taalaanbod.

DE DOELSTELLINGEN VAN DIT PROGRAMMA ZIJN:

* Vergroten taalvaardigheid (woordenschat, lezen, schrijven, spreken)

* Vergroten kennis van de wereld (algemene ontwikkeling)

* Voorkomen stilstand of achteruitgang tijdens de lange zomervakantie

* Versterken sociale vaardigheden

In 2020 is gestart met de Zomerschool voor de groepen 3 t/m 6 (andere locatie) en groep 8.


WAT
Iedere groep werkt met een eigen thema waar alle opdrachten aan worden gekoppeld. Het doel is het vergroten van kennis en verbeteren van de taalvaardigheid. Bij ieder thema wordt een boek voorgelezen, dat vaak best moeilijk is. De woordenschat die nodig is om het boek te begrijpen, wordt gedurende de drie weken geleerd.

RESULTATEN

Tijdens de Zomerschool worden woordenschattoetsen afgenomen in groep 7 en alle schrijfopdrachten worden bekeken en beoordeeld. Leerlingen ontvangen na afloop een rapport. Een kopie van het rapport gaat naar basisschoolleerkracht van de leerling.


ERVARING
Omdat groep 7 al vanaf 2009 en de groepen 3-6 sinds 2020 met het programma werkt, hebben we al veel reacties van ouders en leerlingen kunnen verzamelen. Uit de evaluatie met ouders, leerlingen en hun leerkrachten van de basisschool blijkt dat de leerlingen door de Zomerschool meer bedreven zijn geworden in het schrijven door steeds dezelfde stappen te herhalen. Basisschoolleerkrachten signaleren dat leerlingen die de Zomerschool hebben gevolgd, na de zomervakantie de draad veel beter oppakken en niet de gebruikelijke zomerdip laten zien.

OUDERBETROKKENHEID
U wordt bij de groepen 3 tot en met 8 op de hoogte gehouden van alle activiteiten via een groepsapp. Voor ouders van groep 7 worden ouderbijeenkomsten georganiseerd. Bovendien ontvangen de ouders van alle groepen wekelijks een Nieuwsbrief.

We staan altijd open voor een gesprekje op het schoolplein, maar wel na schooltijd.

Contact Groep 3 tot en met 6 en nieuwkomers

De Timotheusschool

Loes Kamsteeg :

+31 (0)6 38 87 48 40

Email :

Contact Groep 7 en 8

P.J. Troelstraschool

Marijke Kaatee :

+31 (0)6 52 08 53 36

Email :

zomerschoolamsterdam@gmail.com

Email :

m.kaatee@chello.nl