Radiolab, door Simhra Malik.

Hallo ik ben Simhra en zit op de Zomerschool in groep rood. We gingen vrijdag 28 juli naar Radiolab. Ik ga nu vertellen wat we gingen doen.

Voorbereiding
In de klas kregen we eerst een uitleg over Radiolab. De juf vertelde dat we een radio-opnamen gingen maken in de openbare bibliotheek bij het Centraal Station. Ze legde uit welke rollen er waren voor de opname. Je had kinderen die archeoloog, tijdreiziger, debater of expert waren. Ik was een expert die heel veel wist over de geschiedenis van het ontstaan van Amsterdam. Het ging over Amsterdam in het jaar 1170.

Heenreis
We gingen met bus 21 naar het Centraal Station het was druk toen we daar aankwamen. We liepen naar de openbare bibliotheek en ik zag heel veel mensen en grote gebouwen.

Radiolab
Toen we binnen waren kregen we uitleg over de Radio-opnamen. Als expert moest ik bijvoorbeeld de vraag wie de schout van Amsterdam in 1170 was beantwoorden. Over de vragen moesten we een verslag maken.

In de studio
In de studio kregen we microfoons, omdat we een radio-opnamen hadden over de stad Amsterdam in het jaar 1170. We kregen verschillende vragen die moesten we beantwoorden. De debaters moesten met elkaar discussiëren over welk jaar beter was om in te wonen 1170 of 2017.

Terugreis
Ik vond het een leuke dag, omdat we een radio-opnamen gingen maken en we kregen microfoons en dat was cool. Toen gingen we met de bus. terug naar school. Ik vond het gewoon een leuke dag!