Radiolab, door Hajar Ezziani

Ik ga vertellen wat ik allemaal heb gedaan bij Radiolab, hoe we daar kwamen en hoe we weer terug gingen.

De heenreis
We gingen donderdagmiddag naar Radiolab. Ik had er super veel zin in, maar ik wist niet wat we daar gingen doen. We liepen naar de bushalte. We waren net op tijd voor de bus.  De bus ging naar de stad toe, maar we moesten er wel lang in zitten.

Stad
Toen we de bus uitstapten, moesten we nog een stuk lopen. We liepen langs het Centraal Station en het zag er heel mooi uit. We waren bij een plek met veel boten. In de verte zagen we toen Nemo. We stonden voor een heel grote bibliotheek. Juf zei dat het Radiolab hier was, maar we waren te vroeg. We gingen daarom nog lunchen bij het water, we hadden toen een paar foto’s gemaakt.

Aankomst
Toen we klaar waren met lunchen, gingen we voor de deur van de bibliotheek staan. Er kwam een vrouw naar buiten die zei dat we naar binnen mochten komen. Het was een super grote bibliotheek. Het had zelfs meerdere verdiepingen. We gingen met de trap naar beneden naar het gedeelte waar de kinderboeken waren. Helemaal aan het einde van de zaal was een kamer met glas er omheen. Daar moesten we naar binnen. Er waren meerdere tafels waar de groepen moesten zitten, want we waren verdeeld in groepen. Je kon een expert zijn, een acteur of iemand die aan het eind mag debatteren. Als je je rol had, kreeg je een vel papier met vragen die je moest beantwoorden. Daarna moesten we woorden opschrijven en hierdoor één worden met de rol.

Radio-opname
We gingen helemaal naar boven met de roltrappen. Toen we boven waren liepen we naar het einde van de zaal. Daar gingen we het radioprogramma opnemen. De experts mochten als eerste. Toen zij waren geweest kwam er muziek. Ik was aan de beurt, we gingen vertellen over wat er vroeger allemaal was in Amsterdam. Na ons kwamen de archeologen. Aan het eind was ook nog het grote debat.

Terugreis
We waren klaar en we kwamen waarschijnlijk wel wat later op school. We gingen weer met alle roltrappen naar beneden. We liepen in de stad naar de bus. Er waren wel kinderen die moe waren van het uitje. Toen we terug waren op school ging iedereen weg.