2020

De Zomerschool Amsterdam in 2020

De zomerschool is vol. De gemeente en het stadsdeel hebben dit jaar hun zomerprogramma uitgebreid met allerlei activiteiten. Het is geen Zomerschool, maar het is voor kinderen wel leuk en fijn om hieraan deel te kunnen  LINK.

De Zomerschool wordt in 2020 gehouden op drie locaties. Als uw kind is geplaatst, ontvangt u bericht op welke locatie.  Voor kinderen uit groep 3 t/m 6 zijn dit de Huizingaschool of de Huibersschool.

Voor groep 7 is het weer de Goeman Borgesiusschool.

Volg de berichten op onze Facebookpagina. LINK

Van 6 juli tot en met 24 juli 2020 wordt voor het twaalfde achtereenvolgende jaar in Amsterdam Nieuw-West de Zomerschool georganiseerd voor leerlingen van groep 7 in de Goeman Borgesiusschool, Aalbersestraat 35, 1067 EZ Amsterdam.

Alle scholen in Nieuw-West hebben in de week van 2 maart brochures en aanmeldformulieren ontvangen. De aanmeldingsprocedure is hiermee gestart.

Half juni worden de leerlingen geselecteerd en in groepen geplaatst. Daarna worden alle ouders gebeld en ontvangt de basisschool bericht. Alle ouders en leerlingen wonen de kennismakingsbijeenkomst in juni bij (zie t.z.t. pagina ‘kalender’ voor alle data en tijden).
De klassen bestaan uit 12 tot 18 leerlingen. Leerlingen van dezelfde school worden bij voorkeur niet bij elkaar in de groep geplaatst. Meisjes en jongens worden evenwichtig verdeeld. Ook houden we rekening met verschillende niveaus in een klas.

Wat is de Zomerschool?
De Zomerschool is bedoeld voor kinderen uit groep 7 die, in 3 weken extra onderwijs aan hun kennis en vaardigheden willen werken. Tijdens de Zomerschool krijgen de leerlingen een gevarieerd lesprogramma. De nadruk ligt vergroten van algemene kennis en versterken van de basisvaardigheden taal en rekenen. ‘s Middags worden allerlei boeiende en uitdagende activiteiten aangeboden op gebied van sport, kunst en cultuur.

Wat doen de kinderen ’s ochtends?
Centraal staat het boek ‘Kinderen van Amsterdam’ van Jan Paul Schutten. Hierin wordt de geschiedenis van Amsterdam op een boeiende manier verteld. Rond dit thema is het onderwijsprogramma opgebouwd. De kinderen breiden hun woordenschat uit op verschillende manieren en oefenen veelvuldig met schrijven en spreken. Leerlingen maken een spiekschrift met regels voor het gebruik van lidwoorden, spelling, interpunctie en signaalwoorden.

Wat gebeurt er in het middagprogramma?
We doen allerlei activiteiten waarbij de kinderen uitdagingen aangaan, doelen stellen, samenwerken en  overleggen. Het buitenprogramma leert de leerlingen sociale vaardigheden die tijdens en na de Zomerschool goed kunnen gebruiken.

Ook zijn er creatieve en culturele activiteiten die allemaal te maken hebben met het thema “Kinderen van Amsterdam”. Jaarlijks zijn er vaste onderdelen zoals een excursie naar het Paleis op de Dam, Rijks of Rembrandthuis en gasten die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en daarover komen vertellen. Ook hebben we jaarlijks nieuwe activiteiten, dit jaar is het een bezoek aan ‘This is Holland’. Wij kijken daar naar uit, jij ook?

Wat kunnen ouders doen?
Wij vinden het fijn dat ouders op de hoogte zijn van wat hun kinderen leren op de Zomerschool. Daar worden ouderbijeenkomsten voor georganiseerd. We vertellen wat hun kinderen leren tijdens de lessen en hoe zij hun kind thuis kunnen helpen met taal en rekenen. En uiteraard komen alle ouders van de Zomerschool op de laatste dag in de klas kijken wat hun kinderen hebben gemaakt en geleerd. We sluiten daarna samen de Zomerschool af met een heerlijke en feestelijke lunch.

Wie werken samen binnen de Zomerschool?
De gemeente en de gezamenlijke schoolbesturen in Amsterdam zijn  opdrachtgever van de Zomerschool. De projectleiding is in handen van Marijke Kaatee. Het onderwijsprogramma is gerealiseerd door Marijke Kaatee Onderwijs- en Taaladvies. Jolijn den Ouden organiseert de diverse activiteiten in het middagprogramma. Het onderwijs wordt verzorgd door een vrij vast team van leerkrachten en assistenten. Leerkrachten die het hele jaar lesgeven op een andere school, maar zich jaar in jaar uit inzetten voor de Zomerschool. We zijn er trots op te melden dat een paar leerkrachten dit al voor het 11e en 12e jaar doen!

Jaarlijks vragen ouders op ouderbijeenkomsten waarom wij geen aparte lessen begrijpend lezen doen. 

Wij doen dat niet omdat leerlingen dat al op de reguliere basisschool doen. Op de Zomerschool lezen we interessante teksten over interessante onderwerpen die passen in het thema. Vooraf verklaren we moeilijke woorden.  Interessante teksten lezen binnen een thema zorgt ervoor dat leerlingen meer betrokken zijn en daardoor ook gemotiveerd raken om verder te lezen. Echte interesse voor het onderwerp van de tekst leidt tot intenser lezen en dieper verwerken van de tekst. De inhoud sluit aan bij kennis die binnen het thema wordt onderwezen en zodoende wordt de tekst beter begrepen.