Blog van Adnan en Ferdaws (11 juli 2013)

Eerst kwamen de kinderen naar de klas. Toen legde de juf uit wat een schemaposter is. Dus je moest met je partner een schemaposter maken. Daarna gingen we buitenspelen en eten.

Na de pauze gingen we weer werken aan de schemaposter.  Daarna gingen we naar weblog en de andere kinderen naar rekenen en taal. Toen we daar klaar mee waren  gingen we buitenspelen.

Na de pauze gingen we naar bevo daar legden twee andere juffen  uit wat etsen was toen we wisten wat etsen was en hoe het werkte gingen we etsen.  Als je klaar was met etsen mocht  je je ets af gaan drukken. Het was leuk om te gaan etsen want  je leerde dat Rembrandt etsen gebruikte als kopiëren.

De kinderen gingen omstebeurt naar de klas. Toen iedereen in de klas was mochten we naar huis. Maar eerst moesten we de juffen een hand geven. En toen mochten we naar huis.

De leuke dingen waren: etsen ,schema poster en de pauze.

We hebben etsen gekozen omdat het nieuw was voor ons.

Geschreven door : Adnan Caluk en Ferdaws Rahimi