Waarom

Waarom
Tijdens de zomervakantie spreken veel leerlingen alleen hun moedertaal of spreken tijdens het spelen op straat eenvoudig Nederlands. De pas geleerde schooltaal wordt niet gebruikt of uitgebreid. Hun taalontwikkeling staat stil of loopt zelfs terug.

Voor succes op school hebben leerlingen een rijke woordenschat nodig. Leerlingen met een rijke woordenschat kunnen beter presteren op schoolvakken omdat ze veel woorden in de lessen kennen en daardoor de teksten beter kunnen begrijpen.

In 2009 is de Zomerschool gestart om iets te doen aan extra (school)taalontwikkeling. Leerlingen volgen drie weken een thematisch programma met een rijk taalaanbod.
<p>
De doelstellingen van dit programma zijn:
* Vergroten taalvaardigheid (woordenschat, lezen, schrijven, spreken)
* Vergroten kennis van de wereld (algemene ontwikkeling)
* Voorkomen stilstand of achteruitgang tijdens de lange zomervakantie
* Versterken sociale vaardigheden

Wie

Wie
Alle leerlingen die aan het eind van het schooljaar zelf graag in de vakantie drie weken naar school gaan mogen meedoen aan de Zomerschool. Ouders moeten erachter staan. Leerlingen hoeven geen achterstand te hebben, alle leerlingen leren op de Zomerschool namelijk iets nieuws.

Wat

Wat

Iedere groep werkt met een eigen thema waar alle opdrachten aan worden gekoppeld. Het doelt is iedere keer vergroten van kennis en verbeteren van de taalvaardigheid. Voor groep 5 is dat bijvoorbeeld Avontuur op twee grote Wereldzeeën. Voor groep 7 is het thema Kinderen van Amsterdam. Bij ieder thema wordt een boek gelezen, dat vaak best moeilijk is. De woordenschat die nodig is om het boek te begrijpen, wordt gedurende de drie weken geleerd. De leeractiviteiten vinden in de ochtend plaats van 9.00 – 13.00 uur. De middag is bestemd voor aanvullende activiteiten om de kennis te verdiepen via allerlei interessante excursies.
<p>

De leeractiviteiten vinden in de ochtend plaats van 9.00 – 13.00 uur. De middag is bestemd voor aanvullende activiteiten om de kennis te verdiepen via allerlei interessante excursies.

Opbrengsten - Meetbare resultaten

Resultaten
Tijdens de Zomerschool worden woordenschattoetsen afgenomen en alle schrijfopdrachten worden bekeken en beoordeeld. Leerlingen sprokkelen zo een taalportfolio bij elkaar dat na de zomervakantie wordt overhandigd aan de basisschool van de leerling. Eén uur per dag werken leerlingen in een klein groepje aan hiaten.  Aan het eind van de Zomerschool ontvangen de leerlingen een rapport. Een kopie van het rapport gaat naar basisschoolleerkracht van de leerling.

Zachte resultaten/gegevens

Zachte resultaten/gegevens
Uit de evaluatie met ouders, leerlingen en hun leerkrachten van de basisschool blijkt dat de leerlingen door de Zomerschool meer bedreven zijn geworden in het schrijfproces zelf door steeds dezelfde stappen te herhalen.

Basisschoolleerkrachten signaleren dat leerlingen die de Zomerschool hebben gevolgd, na de zomervakantie de draad veel beter oppakken en niet de gebruikelijke zomerdip laten zien. Leerlingen en ouders melden:

  • door uitleg van een andere meester/juf en oefening snappen leerlingen opeens bepaalde onderdelen van rekenen of taal waar zij veel moeite mee hadden;
  • heel veel te hebben geleerd op het gebied van taal en rekenen in het algemeen;
  • veel woorden en uitdrukkingen in de Nederlandse taal geleerd;
  • voelen zich zelfverzekerder;
  • ervaren dat kennismaken met een nieuwe groep kinderen niet eng is en heel vanzelf gaat (goede ervaring voor na groep 8);
  • ervaren de manier van leren en werken heel prettig en zijn heel enthousiast over de geschiedenis van de stad geworden;
  • hebben in het middagprogramma kennis gemaakt met activiteiten die zij nog nooit hebben gedaan;
  • de kennis over de wereld en de geschiedenis van Amsterdam is vergroot.
Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid
U wordt bij de groepen 3 tot en met 8 op de hoogte gehouden van alle activiteiten via een groepsapp. Voor ouders van groep 3 tot en met 7 worden ouderbijeenkomsten georganiseerd. Als die niet kunnen doorgaan, volstaat de Nieuwsbrief die wekelijks wordt verstuurd. We staan altijd open voor een gesprekje op het schoolplein, maar dan wel na schooltijd.