Aanmeldingsformulier Zomerschool 2022 Groep 8

LEES ONZE UPDATES OP: https://www.facebook.com/ZomerschoolAmsterdam


Wij plaatsen evenveel jongens als meisjes in de groepen en verdelen de verschillende niveaus zodat er niet één niveau de overhand krijgt. Om de groepen evenwichtig te kunnen samenstellen zijn leerling- en voortgangsgegevens van belang. Ouders die leerlingen inschrijven voor de Zomerschool, geven toestemming om deze gegevens naar ons op te sturen. Graag bij onderstaand score aangeven wat van toepassing is.

Toetsen nog niet afgenomen? Graag LVS (pdf) digitaal nasturen naar: zomerschoolamsterdam@gmail.com

AANMELDINGSFORMULIER KLIK HIER

Dit formulier volledig invullen en klikken op verzenden.

Plaatsing op volgorde van aanmelding. Sluitingstermijn voor inschrijving is 15 juni, tenzij de Zomerschool al eerder vol is. Wij vragen u dit formulier zodra u het heeft ingevuld te verzenden. Aanmelden gaat op volgorde van binnenkomst.

Heeft u vragen? Mail naar: zomerschoolamsterdam@gmail.com