2021 Groep 7
 
Inschrijven voor de Zomerschool kan vanaf 1 maart 2021

 


De Zomerschool voor groep 7 wordt de komende zomer voor de dertiende keer georganiseerd van 12 tot en met 30 juli 2021. Uiteraard vindt de organisatie onder voorbehoud plaats. Vooralsnog gaan we uit van een Zomerschool op locatie met alles erop en eraan. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich via een link digitaal aanmelden voor de Zomerschool. De Zomerschool sluit aan bij de inspanningen van scholen om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op groep 8. Daarom vragen wij de scholen een rol te spelen bij de aanmelding en plaatsing.  Via de leerkracht ontvangt u een link naar een digitaal inschrijfformulier. 

 
 

Stap 1: U vult het inschrijfformulier op de website volledig in. Zorg dat uw mailadres goed is ingevuld!  
Stap 2: U klikt op verzenden en gaat ermee akkoord dat de basisschool de leerlingvolggegevens deelt met de Zomerschool. Deze gegevens worden gebruikt om uw kind zo goed mogelijk in te delen in een groep. 
Stap 3: De school vult de benodigde gegevens in. 
Stap 4: Volledige inschrijving moet vóór 15 juni zijn afgerond. Als de Zomerschool al eerder vol is, wordt dit op de website gemeld.
Stap 5: Leerlingen die na de sluitingsdatum worden ingeschreven komen op een wachtlijst.  
Stap 6: Tussen 15 juni en 1 juli worden de groepen samengesteld. 
Stap 7: Tussen 1 en 4 juli ontvangt u bericht over plaatsing via mail. 


De Zomerschool wordt gehouden op de Goeman Borgesiusschool, Aalbersestraat 35