2017

De Zomerschool Amsterdam in 2017

Van 24 juli tot en met 11 augustus2017 wordt voor het negende achtereenvolgende jaar in Amsterdam Nieuw-West de Zomerschool georganiseerd voor leerlingen van groep 7. Alle scholen in Nieuw-West ontvangen in februari 2017 inschrijfformulieren en flyers. De aanmeldingen zullen direct daarna starten.

Half juni worden de leerlingen geselecteerd en in groepen geplaatst. Direct daarna worden alle ouders gebeld en ontvangt de basisschool bericht.
De klassen bestaan uit 12 tot 18 leerlingen. Leerlingen van dezelfde school worden bij voorkeur niet bij elkaar in de groep geplaatst. Meisjes en jongens worden evenwichtig verdeeld. Ook houden we rekening met verschillende niveaus in een klas. Ouders kunnen het inschrijfformulier ook zelf downloaden, invullen en inleveren op school.

Wat is de Zomerschool?
De Zomerschool is bedoeld voor kinderen uit groep 7 die, om welke reden dan ook, via 3 weken extra onderwijs hun kennis en vaardigheden verder willen ontwikkelen om op deze wijze sterker te staan bij de start van groep 8 en daardoor hun keuze voor het voortgezet onderwijs te verruimen. Tijdens de Zomerschool wordt de kinderen een gevarieerd lesprogramma aangeboden, waarbij de nadruk ligt op de basisvaardigheden taal en rekenen. ‘s Middags worden allerlei boeiende en uitdagende activiteiten aangeboden op gebied van sport, kunst en cultuur.

Wat doen de kinderen ’s ochtends?
Centraal staat het boek ‘Kinderen van Amsterdam’ van Jan Paul Schutten. Hierin wordt de geschiedenis van Amsterdam op een boeiende manier verteld. Rond dit thema is het onderwijsprogramma opgebouwd. De kinderen breiden hun woordenschat uit op verschillende manieren en oefenen veelvuldig met schrijven en spreken. Leerlingen maken een spiekschrift met regels voor het gebruik van lidwoorden, spelling, interpunctie en signaalwoorden.

Wat gebeurt er in het middagprogramma?
De eerste week nemen de kinderen ’s middags deel aan een buitenprogramma. De programma’s bestaan uit activiteiten waarbij de kinderen diverse uitdagingen aangaan, doelen stellen, tot samenwerking en overleg worden uitgenodigd en hierdoor resultaten bereiken. Het buitenprogramma leert de deelnemers sociale vaardigheden die ze in de daaropvolgende weken van de zomerschool en daarna goed kunnen gebruiken.

De andere activiteiten liggen op het creatieve en culturele vlak. Alle activiteiten houden verband met het thema “Kinderen van Amsterdam”. Jaarlijks zijn er vaste onderdelen zoals een workshop van Frisse Blik, excursies naar het Amsterdam Museum en Rembrandthuis, een buurtexpeditie en gasten die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en daarover komen vertellen. Ook hebben we jaarlijks nieuwe activiteiten, maar die houden we nog even geheim.

Wat kunnen ouders doen?
Het is belangrijk dat ouders op de hoogte zijn wat hun kinderen leren op de Zomerschool. Er worden daarom voor ouders bijeenkomsten georganiseerd. Aan de ouders wordt uitgelegd wat hun kinderen leren tijdens de lessen en hoe zij hun kind thuis kunnen helpen met taal en rekenen. De ouders worden uitgenodigd mee te gaan met de uitstapjes die de kinderen ’s middags maken. Ook worden er themabijeenkomsten voor de ouders georganiseerd. En uiteraard komen alle ouders van de zomerschool kijken wat hun kinderen hebben gemaakt en geleerd tijdens de slotmanifestatie op de laatste dag.

Wie werken samen binnen de Zomerschool?
De gemeente en de gezamenlijke schoolbesturen in Amsterdam zijn  opdrachtgever van de Zomerschool. De projectleiding is in handen van Marijke Kaatee. Het onderwijsprogramma is gerealiseerd door Marijke Kaatee Onderwijs- en Taaladvies. Jolijn den Ouden en Robine Meijer organiseren de diverse activiteiten in het middagprogramma.